Tag Archives: پوشاک ورزشی مردان

صادرات پوشاک ورزشی مردانه به عراق

صادرات لباس ورزشی به عراق

صادرات پوشاک ورزشی مردانه به عراق توسط شرکت جیمور ویر به کلیه شهرهای عراق مانند سلمیانیه، بصره، بغداد، ناصریه و سایرهای شهرهای کشور عراق انجام گرفته و انجام میگیرد. کلیه فروشگاههای ورزشی و تاجرانی که قصد ارسال انواع لباس ورزشی خود را به اقسا نقاط جهان را دارند می توانند با این شرکت جهت تولید […]